Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Ieder jaar nodigt Het Nieuwe Instituut een spreker uit om zijn of haar visie te geven op actuele ontwikkelingen in de disciplines architectuur, e-cultuur en design. Rode draad in de Benno Premsela Lezingen is sinds 2013 het thema Landschap en Interieur. Met deze programmalijn onderkent Het Nieuwe Instituut dat de grenzen tussen stad en landschap aan het vervagen zijn, zoals ook de ooit zo heldere tegenstelling tussen binnen en buiten, tussen privaat en publiek en tussen fysiek en digitaal.

In 2013 observeerde Matthew Stadler in zijn lezing dat door actuele technologische en politieke ontwikkelingen heersende ideeën over het interieur niet meer opgaan. Het digitale scherm is een extra ‘raam’ in ons huis geworden, maar blijkt bij nadere beschouwing ook een camera te zijn die naar ons terugkijkt. Mark Wigley richtte zich in 2014 op de informatiestromen die als radiogolven onze leefomgeving doorkruisen en waar ook de architectuur zich aan onderworpen weet: alles is interieur geworden. In 2015 zal Benjamin Bratton ingaan op de gevolgen van vergaande digitalisering voor de stad.

Voorgaande Benno Premsela Lezingen werden gegeven door Mark Wigley, Matthew Stadler, Michael Rock, Werner Sewing, Ann Meskens, Józeph Mrozek, Henk Oosterling, Nancy Etcoff, Richard Sennett en Gunter Pauli.

2014

Mark Wigley

Over de architectuur van de informatiestromen die onze leefomgeving doorkruisen, en het effect dat ze op het ontwerp van die omgeving uitoefenen. 

2013

Matthew Stadler

'Het interieur - of het nu gebouwd is van hout, steen of ontworpen door softwareontwikkelaars - bestaat uit één deel materiaal en negen delen verbeelding.'

Benno Premsela Lezing
Metahaven

Dit project maakt deel uit van de programmalijn Landschap en Interieur en het dossier Benno Premsela Lezing.

Ieder jaar nodigt Het Nieuwe Instituut een spreker uit om zijn of haar visie te geven op actuele ontwikkelingen in de disciplines architectuur, e-cultuur en design.